Reference

Mezi nejčastější činnosti patří návrhy, projekce, provádění, testování a vyhodnocování jímacích objektů pitné, užitkové či technologické vody a objektů pro vsakování srážkových a odpadních vod. Za poslední 10-ti leté období jsme zpracovali několik set takovýchto projektů. Vybudovali jsme např. jímací objekty pro obce Velemín, Bílý Újezd, Dobkovičky, Lovečkovice, Malečov, Pohoří, Srbská Kamenice či Kunratice. Naším dlouholetým spokojeným zákazníkem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

 • silnice I/6 Karlovy Vary – Olšová vrata (2003, 2006, 2020, 2022)
 • silnice I/21 Nová Hospoda – Kočov (2004)
 • silnice I/26 obchvat Staňkova (2004, 2020)
 • dálnice D3 – most přes rybník Koberný (2005)
 • dálnice D3 – most přes řeku Lužnici (2005)
 • silnice I/27 obchvat Klatov (2005, 2022)
 • silnice I/6 Olšová Vrata – Bošov (2005)
 • silnice I/20 v Plzni - Bolevci (2006)
 • tunel na silnici R35 - Mladějovský vrch – orientační GTP (2006)
 • silnice I/6 Olšová vrata - Žalmanov (2008)
 • obchvat Velké Hleďsebe – hydrogeologický monitoring (2008 – 2011)
 • dálnice D11 - Jaroměř - Trutnov -  (2016)
 • dálnice D8 – tunel Prackovice – geologický dozor (2008 – 2009)
 • dálnice D8 – tunel Radejčín – geologický dozor (2010)
 • dálnice D8 - stavba 0805 Lovosice - Řehlovice – km 55,5-58,28 širší území – doplňující HGP (2016 - 2019)

Podrobný hydrogeologický průzkum širšího území a monitoring sanačních opatření v oblasti sesuvných území u dálnice D8 přes České středohoří. Zpracování hydrogeologických a hydrologických studií pro zkapacitnění dálnic D5 a D10.

Průběžné zpracování projektů likvidace starých nebo havarovaných vrtů, budování nových monitorovacích vrtů, včetně projekce, hydrogeologického dozoru a vyhodnocení.

V rámci projektu proběhlo hodnocení přírodních zdrojů podzemních vod a jejich využitelného množství u 58 vybraných hydrogeologických rajonů. Hodnoceny byly vodohospodářsky významné hydrogeologické rajony, kde podzemní voda je jediným zdrojem pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Projekt probíhal v letech 2010–2016 a byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj, Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem životního prostředí. Projektovali jsme, prováděli a koordinovali zejména vrtné práce až do hloubek 500 m (jádrové vrty technologií wireline, bezjádrové vrtání vystrojených monitorovacích vrtů  rotačně-příklepovou technologií či dlátem s kapalinovým výplachem), řešili geologickou dokumentaci, inženýring, zpracovávali výstupy technických a geologických prací.

Vrtné a monitorovací práce, vzorkování podzemních a povrchových vod, datové analýzy.

Mezi naše spokojené partnery patří například společnosti Namak, Starcam, Kolben Schmidt Trmice nebo Usti Oils.

Zpracování dokumentací a oznámení dle zákona 100/2001 Sb. Další reference si můžete prohlédnout na oficiálním informačním systému EIA.